INFORMĂRI DE CONFIDENȚIALITATE

Această notă de confidențialitate explică modul în care datele personale (denumite în continuare “Datele”) furnizate de dvs. - și colectate de - Iveco Romania srl (regasit în continuare prin “noi”, “noastră” sau “Compania”) prin intermediul acestui site web vor fi gestionate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea. 

 

 

 

1. CUM OBȚINEM DATELE

Datele care pot fi colectate, prelucrate și stocate sunt următoarele:

  1. Datele pe care ni le furnizați direct în schimbul unui serviciu specific sau ca parte a relației de afaceri (cum ar fi informații de identificare și de contact, date profesionale)
  2. Datele obtinute prin navigare pe internet sau datele rezultate ca urmare a interacţiunii dvs. cu site-ul nostru web
  3. cookie-uri (consultați politica Cookie care explică utilizarea cookie-urilor și a altor instrumente de urmărire trafic web a site-ului nostru)

În mod obișnuit, ne-ați furnizat astfel de date, dar, în unele cazuri, putem colecta date despre dvs. de la o terță parte sau din surse publice. Protejăm datele obținute de la astfel de terțe părți în conformitate cu practicile descrise în această notificare de confidențialitate

2. CUM FOLOSIM DATELE

Datele colectate pot fi prelucrate de noi în următoarele scopuri:

i.    Îndeplinirea solicitărilor dvs. prin furnizarea de informații despre produsele, serviciile, ofertele și rețeaua noastră comercială;

ii.    Urmărirea interesului nostru de a stabili, menține și îmbunătăți relația noastră cu dvs, colectarea feedback-urilor și comentariilor dumneavoastră și prin sondaj de satisfacție a clienților;

iii.    Sub rezerva consimțământului dvs. specific, trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative, precum și publicitate cu privire la produsele și serviciile noastre. Toate aceste activități ar putea fi realizate pe suport de hârtie, prin mijloace automate sau electronice, inclusiv prin poștă sau e-mail, telefon (de exemplu, apeluri telefonice automate, SMS, MMS, fax) și orice alte mijloace (de exemplu, site-uri web, aplicații mobile) - "Marketing";

iv.    Sub rezerva consimțământului dvs. specific, comunicarea Datelor către filialele și afiliații noștri, precum și către societățile mixte la care participă, direct sau indirect, Iveco Group, precum și către rețeaua noastră de dealeri și distribuitori autorizați. Astfel de parteneri vor prelucra Datele în scopul trimiterii de comunicări comerciale, precum și a publicității privind produsele și serviciile lor - "Terți de marketing".

Vă rugăm să aveți în vedere că vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Datele pot fi procesate electronic în cadrul sistemelor IT, precum și manual, pe suport de hârtie. Datele vor fi prelucrate și stocate pe întreaga durată a ciclului de viață al acestora, asigurând securitatea și confidențialitatea acestora în conformitate cu principiile de corectitudine, legalitate și transparență și în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile

3. CONSECINŢA LIPSEI ACORDULUI PENTRU FOLOSIREA DATELOR

Exprimarea acordului pentru furnizarea datelor nu este obligatorie. Cu toate acestea, lipsa acordului dvs. pentru folosirea datelor necesare furnizarii unui serviciu sau a unui produs atunci cand el este marcat caobligatoriu, ne poate împiedica să furnizăm serviciul sau produsul respectiv sau poate duce la furnizarea suboptimală a serviciului sau a produsului solicitat. Lipsa datelor marcate opționale nu va restricționa accesul a serviciul sau produsul solicitat.

4. CUM SE PARTAJAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Facem parte din Iveco Group, o companie specializată în construcția de vehicule comerciale. Datele pot fi partajate și comunicate filialelor și companiilor noastre afiliate și întreprinderilor comune la care participă, direct sau indirect ale Iveco Group (vezi lista din „Raportul situațiilor financiare anuale” publicată pe site-ul ivecogroup.com), părţi terţe fiabile, furnizori de servicii, reprezentanţe şi distribuitori autorizaţi şi parteneri de afaceri, cu sedii în Spaţiul Economic European şi în afara acestuia, care respectă obligaţii contractuale specifice şi care pot utiliza datele exclusiv în vederea îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus.

De asemenea, datele pot fi comunicate terţilor pentru a respecta obligaţiile legale, pentru a exploata şi menţine securitatea Iveco Group, pentru a proteja drepturile sau bunurile noastre şi ale Iveco Group, pentru a îndeplini ordinele autorităţilor publice sau pentru a ne exercita drepturile în faţa autorităţilor judiciare.

5. CUM TRANSFERĂM DATELE

Pentru a efectua activitățile de prelucrare a datelor detaliate mai sus, putem transfera date în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv stocarea acestor date în baze de date digitale sau fizice, gestionate de entități care acționează în numele nostru. Gestionarea bazei de date și prelucrarea datelor sunt limitate la scopurile de prelucrare agreate și sunt efectuate în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor.

În cazul în care datele sunt transferate în afara SEE, Compania va utiliza orice măsuri contractuale adecvate pentru a garanta o protecție adecvată a datelor, inclusiv - printre altele - acordurile bazate pe clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană aplicabile transferului de date cu caracter personal în afara SEE.

6. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE

Păstrăm datele în sistemele și arhivele noastre pentru atâta timp cât este necesar pentru a urmări scopurile descrise în această comunicare privind confidențialitatea, luând în considerare, după caz, cerințele legale și contractuale.

Atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care sunt procesate, datele vor fi șterse sau păstrate într-o formă care nu va permite identificarea persoanelor vizate, cu condiția să nu existe soliciări legale de folosire a datelor sau permisiunea de a le păstra. Este posibil să continuăm stocarea datelor pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care este necesar să ne protejăm interesele legate de răspunderea furnizarii serviciilor sau produselor noastre.

Datele prelucrate în scopuri de marketing vor fi păstrate până la retragerea consimțământului dvs. și, în orice caz, în conformitate cu principiile menționate mai sus și cu indicaţiile furnizate de autoritățile competente în materie de confidențialitate.

7. OPERATORUL DATELOR

Iveco Romania srl, cu sediul in ilfov, sat manolache, str. caminului 54 Cod Postal 077107 este Operatorul datele pe care le colectează, procesează și păstrează în cadrul acestei informări de confidențialitate.

8. DREPTURILE DVS. PRIVIND DATELE PERSONALE 

Vă puteți exercita drepturile în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, printre care: 

-    Dreptul de acces: dreptul de a obține de la Operator o confirmare a faptului că datele personale sunt procesate, și, dacă da, să solicitati accesul la datele dvs. personale.

-    Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului rectificarea datele dvs. personale pe care le considerați inexacte sau incomplete

-    Dreptul de ștergere: dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate, în cazul în care cererea este făcută în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

-    Dreptul de a obiecta asupra procesarii datelor: dreptul de obiecta asupra procesarii datelor personale in baza dreptului legitim al Operatorului

-    Dreptul de a limita procesarea datelor: dreptul de a determina Operator sa limiteze procesarea datelor personale atunci cand corectitudinea datelor personale este contestata, până la soluționarea contestației

-    Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit şi redat automat. Aveți, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date altui operator de date fără a fi împiedicat de operatorul curent, în special în următoarele situații: prelucrarea se face pe bază de consimțământ sau pe bază de contract și prelucrarea se face prin mijloace automate.

-    Dreptul de a face o plângere: fără a aduce nici un prejudiciu administrativ sau juridic, dacă considerați că prelucrarea datelor a fost efectuată în mod ilicit sau nu respectă legile și reglementările aplicabile, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității de Supraveghere a statul membru în care aveți reședința sau locul de muncă în mod obișnuit, sau statul în care a avut loc o încălcare.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus, contactând-ne după cum urmează:

• Completarea formularului online pe care îl puteți găsi aici [www.ivecogroup.com/policies_and_guidelines/privacy_request_form]

• Scrierea unui e-mail la adresa: privacy-compliance@ivecogroup.com

• Trimiterea unei scrisori către Controlor la adresa indicată în secțiunea 7 a acestei Notificări privind confidențialitatea, specificând, „for the attention of Compliance - Privacy”

În cazul unei astfel de solicitări, putem la rândul nostru să solicităm informații de la dvs. pentru a vă verifica identitatea și pentru a vă contacta. Aceste informații, împreună cu alte date pe care deja le deținem, vor fi apoi procesate pentru a răspunde solicitării dvs., conform cerințelor legii aplicabile. Dacă este necesar, anumite informații vor fi transferate către alte companii din sau din afara Iveco Group care acționează ca procesatori de date pentru datele dvs., pentru a vă satisface solicitarea. Datele dvs. vor fi procesate ȋn timpul necesar evaluării și rezolvării cererea dvs., după care datele dvs. vor fi arhivate pentru o perioadă de timp potrivită, permițându-ne să demonstrăm că cererea a fost gestionată corect și în timp util.

9. ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMĂRI DE CONFIDENȚIALITATE

Această informari de confidențialitate a fost actualizată în Deciembrie 2022. Ne rezervăm dreptul de a o modifica sau actualiza periodic pentru a reflecta modificările din legislație sau din activitățile noastre de prelucrare. Actualizarile vor fi publicate pe acest site și vor intra ȋn vigoare din momentul publicării. Vă recomandăm să urmariți periodic această notă de confidențialitate pentru a afla cum vă protejăm datele.